Start dropdown content

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Het e-consult is alleen voor medische vragen. Medicatie kunt u via de knop 'herhaal medicatie' bestellen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Inloggen MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 


 

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel 0162 453 777

 


 

Heeft u een niet-medische vraag?

Vul dan ons contactformulier in

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Nieuwe patiënten:

Vanaf 25-09-2023 nemen wij (tijdelijk) weer nieuwe patiënten aan in onze praktijk.

U kunt zich weer online aanmelden via deze pagina, of u kunt een inschrijfformulier ophalen bij de assistente aan de balie. 

Mocht u al een huisarts in Oosterhout hebben en wensen over te stappen van huisarts dan vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met de assistente zodat de aanmelding telefonisch besproken kan worden. 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij vinden het als huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten erg belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen om uw bezoek aan onze huisartsenpraktijk of behandeling bij een praktijkmedewerker zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat u een minder fijne ervaring heeft gehad. Laat dit aan ons weten dan kunnen we samen zoeken naar een verbetering of oplossing. Vul hieronder ons klachtenformulier in, dan nemen wij contact met u op.

Klachtenformulier Jongsma en Nouwens

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Mededelingen

Dank bericht:

Namens dokter Jongsma:
Bedankt voor alle lieve kaarten, berichten en boodschappen.
Het is hartverwarmend!

 

Nieuwe patiënten:

Vanaf 25-09-2023 nemen wij (tijdelijk) weer nieuwe patiënten aan in onze praktijk.
U kunt zich vanaf online aanmelden via onze website, of u kunt een inschrijfformulier ophalen bij de assistente aan de balie. 
Mocht u al een huisarts in Oosterhout hebben en wensen over te stappen van huisarts dan vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met de assistente zodat de aanmelding telefonisch besproken kan worden. 

 

Afwezigheid dokter Jongsma:

Wegens het overlijden van de echtgenoot van dokter Jongsma zal zij de komende tijd beperkt aanwezig zijn.
Het kan hierdoor voorkomen dat u een afspraak krijgt bij een waarnemend huisarts.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

Nieuwe huisarts in opleiding

Mevrouw B. van den Muijsenberg zal een jaar bij ons in opleiding zijn, omdat zij zich specialiseert tot huisarts. Zij is afgestudeerd arts en behandelt zelfstandig patiënten. De opleiding tot huisarts vindt deels plaats bij het Erasmus MC. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in onze praktijk.

Ten behoeve van deze opleiding worden soms video-opnames gemaakt. Dat gebeurt alleen als u vooraf toestemming geeft. De opnames worden alleen binnen de opleiding besproken en daarna gewist.

Alvast dank voor uw medewerking,
Team Huisartsenpraktijk Jongsma en Nouwens

 

 

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. We willen dat onze patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn wij een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Corona vaccinatie najaar 2023

Via deze weg willen wij ook de coronaprik nog even onder uw aandacht brengen.

Wist u dat u in de doelgroep valt die dit najaar een coronaprik bij de GGD mag halen?

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.

Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken.

Dit kan via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800 –7070.

Over de praktijk

Huisartsenpraktijk Jongsma & Nouwens is een moderne huisartsenpraktijk in het centrum van Oosterhout. Toegankelijke en persoonlijke zorg is wat wij nastreven. Aandacht voor u als patiënt en kwaliteit van zorg staan hierbij natuurlijk centraal. Er werken twee huisartsen in de praktijk: dokter Jongsma en dokter Nouwens. Dokter Jongsma is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dokter Nouwens is aanwezig op maandag t/m donderdag.

Naast de huisartsen zijn er drie praktijkondersteuners in onze praktijk werkzaam. Zij bieden gespecialiseerde zorg op het gebied van GGZ, ouderengeneeskunde en chronische zorgbehoefte. Bovendien werken wij nauw samen met de andere hulpverleners die gevestigd zijn in Slotjesveste, waaronder de apotheek, prikpost, fysiotherapie, podotherapie, orthopedische hulpmiddelen en het verpleeghuis.

 

Openingstijden

Meer informatie

 • In 2018 is er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy van kracht geworden. Een van de verplichtingen in deze wet is dat bedrijven die met persoonlijke informatie in aanraking komen een statement bekendstellen over welke informatie verzameld wordt en hoe zij daarmee omgaan. Onze praktijk gaat uitermate zorgvuldig om met persoonlijke informatie, medisch en anderszins. Onze privacystatement kunt u hier lezen. Mocht u nog vragen hebben over uw privacy en verstrekte persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

  Team Huisartsenpraktijk Jongsma & Nouwens

  Lees meer

 • Tijdens praktijkvakanties of nascholing kunt u terecht bij een van de volgende waarnemende huisartsen. Op het antwoordapparaat van onze praktijk hoort u welke huisarts u kunt bellen. Uiteraard zullen wij dit bekend stellen op de website en op de praktijk.

  Voor waarneming buiten openingstijden kunt u het beste direct contact opnemen met de huisartsenpost Oosterhout.

  Huisartsenpost Oosterhout

  Pasteurlaan 9a
  4901 DH Oosterhout

  Tel. 0162 – 435 000

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Voor het aanvragen van een huisbezoek verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken via onze praktijkassistente. U kunt hiervoor op maandag tot en met vrijdag bellen tussen 8.00 uur en 11.00 uur.

  Meestal vindt het huisbezoek dezelfde dag nog plaats. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden. Soms wordt er – in overleg met u – gevraagd om toch naar de praktijk te komen, omdat daar betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn.

  Bij het maken van een afspraak voor een huisbezoek zal de assistente vragen waarvoor u een afspraak wil maken. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (evenals de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Mocht u na het maken van een afspraak voor een huisbezoek toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u de afspraak tijdig af te zeggen.

 • Lotte heeft de opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts succesvol voltooid . Vanaf heden zal zij zelfstandig spreekuur draaien. U kunt bij haar terecht voor de onderstaande klachten:

  • insectenbeet
  • diverse huidklachten
  • brandwond
  • bijt, snij, prik en schaafwonden
  • hechten lijmen
  • wondbehandeling
  • keelpijn
  • oorpijn
  • verkoudheid
  • neusbloeding
  • verwijderen van een voorwerp uit de neus/oor of oog
  • uitspuiten oren
  • trauma tenen en voet
  • trauma enkel
  • trauma knie
  • trauma hand/pols/onderarm
  • elleboog klachten
  • diverse oogproblemen
 • Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Sinds 2014 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro.

  Valt niet onder eigen risico:

  • Bezoek aan huisarts;
  • Huisartsenpost

  Valt wel onder eigen risico:

  Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk. Denk hierbij aan:

  • Voorgeschreven medicatie;
  • Laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • Verwijzing naar bijv. specialist of psychologenpraktijk
  • Paramedische zorg zoals fysiotherapie en podotherapie

  Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

  Voor de aanvullende verzekering gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per polis sterkt kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

  Vraagt bij twijfel na bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF

  WEL VERWIJSBRIEF

  Diëtisten

  Logopedie voor kinderen onder 18 jaar

  Ergotherapeuten

  Audiologisch centrum

  Fysiotherapeuten

  Eerste afspraak in een ziekenhuis

  Huidtherapeuten

   

  Logopedisten (voor volwassenen)

   

  Optometristen

   

  Cesar therapeuten

   

  Mensendieck therapeuten

   

  Podotherapeuten

   

  Verloskundigen

   

  Pedicures

   

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Medewerkers

J. Jongsma
Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

J. Nouwens
Huisarts, kaderarts urogynaecologie en reizigersgeneeskundig huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Armanda Bouman
Doktersassistente en reizigersadviseur

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Lotte Brakkee
Doktersassistente en spreekuur ondersteuner huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Lees meer over Lotte

Patricia van Dongen
Doktersassistente en praktijkondersteuner (Ouderenzorg)

Als praktijkondersteuner biedt zij ondersteuning aan de kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

Aanwezig op maandagochtend, donderdag en vrijdag als assistente.
Aanwezig op maandagmiddag, dinsdag en woensdag als praktijkondersteuner.

Shanna Backx
Praktijkondersteuner (POH GGZ)

Shanna biedt u de juiste hulp bij psychische en/of sociale klachten.

Aanwezig op donderdag (om de week) en vrijdag.

Martine Verdaasdonk
Praktijkondersteuner (POH Somatiek)

Martine helpt patiënten met de chronische aandoeningen Diabetes Mellitus en COPD.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Angela Schipper
Praktijkmanager

Angela ondersteunt de praktijk op het gebied van management en de NHG accreditatie.

Aanwezig op donderdag.

 

B. van den Muijsenberg
Huisarts in opleiding

Aanwezig vanaf 01-03-2023 tot 01-03-2024 op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Handig om te weten

Beheer uw gezondheid veilig online

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Gegevens delen mag alleen met uw toestemming.

Geef uw huisarts direct toestemming

Lees meer

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken, een samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen met andere zorgpartners organiseert Zorroo chronische zorg (diabetes, COPD, CVRM en astma), geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en jeugdzorg in de regio.

Lees meer

Voor gespecialiseerde huisartsenzorg kunt u terecht bij ZorrooPLUS. Huisartsen en medisch specialisten werken hier slim met elkaar samen. Er zijn meerdere specialisaties. Deze vallen meestal onder huisartsenzorg waardoor u geen eigen risico betaalt. Uw behandeling is persoonlijk en dichtbij huis.

Lees meer

Huisartsenpost-Oosterhout
Huisartsenpost Oosterhout

Is het avond, nacht, weekend of een officiële feestdag? En is uw klacht zo dringend dat u echt niet kunt wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts? Bij spoed buiten kantooruren belt u de Huisartsenpost Oosterhout via tel. 0162–435000.

Naar website Huisartsenpost Oosterhout

Naar website Wanneer bel ik de huisartsen spoedpost

Werk onder professionele begeleiding aan het bereiken van een gezonde leefstijl. Zodat uw gezondheid verbetert en klachten kunnen worden voorkomen. Deelname wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Samen maken we ons sterk voor uw gezondheid. 

Lees meer

Thuismonitoring

In onze praktijk kunt u meetapparatuur in bruikleen krijgen, indien de praktijkondersteuner of huisarts dit nodig acht. Denk hierbij aan een saturatie of bloeddrukmeter. De resultaten kunt u telefonisch of op spreekuur bespreken. Natuurlijk kunt u de resultaten ook via mijngezondheids.net doorgeven.

Wij voldoen aan het kwaliteitskeurmerk NHG-praktijkaccreditering.

Huisartsenpraktijk Jongsma & Nouwens voldoet aan de normen van huisartsenzorg. Deze normen zijn verdeeld in 4 domeinen; Samen leren en verbeteren op orde, Team op orde, Praktijk op orde en Zorg op orde. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd en zich steeds blijft ontwikkelen op het gebied van praktijkvoering, het medisch handelen en de tevredenheid van patiënten. Dit om u steeds beter te kunnen helpen.

Elke drie jaar worden we getoetst en laten we zien hoe we voortdurend werken aan betere zorg.

Lees meer

SBB Erkend leerbedrijf

Vanaf september 2021 zijn wij erkend als leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het opleiden van nieuwe doktersassistenten vinden wij belangrijk en bieden wij leerlingen van de doktersassistenten opleiding een stageplek aan.

Vanaf heden, betekent dit voor u, dat u mogelijk een stagiaire aan de telefoon of achter de balie te spreken krijgt.

Tijdens de spreekuren van de doktersassistente, zal de stagiaire ook meelopen, om zo haar kennis en kunde te vergroten.

Indien u het niet op prijs stelt dat de stagiaire bij uw afspraak op het spreekuur aanwezig is, kunt u dit aangeven bij de doktersassistente.

Reisprik

Wij zijn aangesloten bij Reisprik.nl, het landelijke netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinaties. Bij het opstellen van de reisadvisering maken wij gebruik van de landelijke richtlijnen en informatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinering (LCR).

Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering komt u in aanmerking voor een vergoeding. Zie voor meer informatie www.reisprik.nl

Wilt u direct een afspraak te maken voor een persoonlijk reisadvies? Klik op de onderstaande button “Inplannen reisadvies”.  U kunt ook een afspraak maken indien u niet bij ons ingeschreven staat als patiënt.

Inplannen reisadvies

Patiëntenadviesraad (PAR)

Goede zorg verlenen staat voorop. Dit bereiken we door ook goed te luisteren naar onze patiënten. We doen dit via een speciale raad die zelf bestaat uit patiënten: de Patiëntenadviesraad (PAR).

Wilt u iets delen? Mail naar
patientenadviesraad@zorroo.nl.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Qualizorg

Wij willen graag de kwaliteit van onze zorg waarborgen. Daarnaast willen wij dat de patiënt, met de juiste informatie, kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. Transparantie geeft de patiënt keuze-informatie. De praktijk heeft, door deze informatie, realtime stuur- en verbeterinformatie. Dit zorgt voor een effectievere, efficiëntere en meer patiëntgerichte zorg.

Om dit inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van Qualizorg. Qualizorg verzamelt en beheert verschillende kwaliteitsindicatoren. Als u een enquête wilt invullen, dan kunt u via de doktersassistente hier meer informatie over krijgen.